1.

a. centimetres
Y7_The_Metric_System_ex_01.gif
b. kilometres
c. millimetres or centimetres d. metres
e. kilometres f. millimetres

2. (a) centimetres
(b) litres
(c) kilograms
(d) metres

3.

a. litres b.tonnes Y7_The_Metric_System_ex_03.gif
c. kilometres d. metres
e. seconds f. kilograms

4. (a) true.
(b) true
(c) false
(d) false

5.

a
2 kg = 2000 grams
b
16 km = 16 000 metres
c
200 g = 0.2 kilograms
d
4200 mL = 4.2 litres
e
3.5 hours = 12600 seconds
f
45 mm = 4.5 centimetres
g
8001 mg = 8.001 grams
h
5.1 L = 5100 millilitres
i
82 metres 82 000 millimetres
j
34 cm = 0.34 metres

6.

kilograms

grams

milligrams

0.3

300

300 000

4

4000

4 000 000

0.0025

2.5

2500