1
a
3x − 12
b
9p − 45
c
2q − 6
 
d
4x + 8
e
12x − 48
f
5p + 20
 
g
4x − 4y + 4z
h
7x − 49
i
5y + 5z − 15
 
j
5a − 5b + 5c
k
20z − 60
l
500m − 500n + 500p
2
a
-2x − 6
b
-14p + 21q
c
-5q + 25
 
d
-4x − 8
e
-3y − 18
f
-2a + b
3
a
x2 − 3x
b
2b2 − 4b
c
q2 + 8q
 
d
-2x2 − 6x
e
-2y2 − 4y
f
6a2 − 15a
4
a
2
b
5
c
5
 
d
15
e
q
f
4a
5
a
8(x − y)
b
5(s − 2t)
c
6(a + b)
 
d
4(p + q + r)
e
24(p + q)
f
5(3x − 4y + 5z)
6
a
3(x − 2)
b
8(4j + 5)
c
5(5p + 6)
 
d
3(5c + 2)
e
3(q − 4)
f
3(2x + 3y + 4z)
7
a
b(x + y)
b
y2(x + 1)
c
m(m + n)
 
d
10a(a + 5b)
e
3q(q − 4)
f
4x(1 − 2x)